netelig

als woordenboektrefwoord:

netelig:
bn. (-er, -st), moeilijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lastig (bn) :
storend, ongelegen, moeizaam, lam, hinderlijk, boos, onaangenaam, gevaarlijk, moeilijk, verstoord, vervelend, veeleisend, delicaat, gênant, netelig, bezwarend, heavy, penibel, difficiel, ongemakkelijk, ongerieflijk, zeurig, gemelijk
hachelijk (bn) :
zorgwekkend, veeg, kritiek, gewaagd, dreigend, onzeker, gevaarlijk, moeilijk, benauwend, verraderlijk, netelig, precair, penibel, benard, periculeus, gevaarvol
bedenkelijk (bn) :
zorgelijk, zorgwekkend, verontrustend, dubieus, hachelijk, onrustbarend, netelig, precair, benard
benard (bn) :
zorgwekkend, hinderlijk, onaangenaam, moeilijk, delicaat, benauwend, hachelijk, netelig
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, onaangenaam, wrang, netelig, precair, penibel
moeilijk (bn) :
lastig, vervelend, onhandelbaar, hachelijk, netelig, penibel
ingewikkeld (bn) :
lastig, gecompliceerd, serieus, moeilijk, complex, netelig
delicaat (bn) :
lastig, moeilijk, hachelijk, netelig, heikel, precair
gevaarlijk (bn) :
lastig, onzeker, netelig, precair
heikel (bn) :
hachelijk, netelig, precair
teer (bn) :
kies, netelig

woordverbanden van ‘netelig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verschillende uitdrukkingen om aan te duiden dat een toestand gevaar oplevert. Gevaarlijk drukt dit in het algemeen uit. Bedenkelijk zegt alleen, dat de toestand van dien aard is, dat hij ongerustheid veroorzaakt. Zorgelijk is sterker, stelt de vrees voor de mogelijkheid van ongunstigen afloop meer op den voorgrond. Hachelijk duidt aan, dat de kans op een ongunstigen uitslag grooter is dan die op een gunstigen. Het vreemde woord kritiek, dat hachelijk meer en meer verdringt, duidt geheel hetzelfde aan. Netelig ziet niet zoozeer op den uitslag der zaak als wel op de onaangenaamheden, die men, door haar te ondernemen, zich zelf kan berokkenen. De toestand van den zieke is bedenkelijk, is zorgelijk. Een hachelijk oogenblik. Een netelig geval (als men b.v. tusschen twee kwaden kiezen moet). Benauwd geeft te kennen dat men als 't ware in het nauw-zit, zich er niet uit kan redden, in verlegenheid is hoe te handelen; nog sterker wordt dit uitgedrukt door benard. Beide woorden worden meer bepaald van omstandigheden gebruikt. Benauwd wordt bovendien evenals angstig en bang ook van tijdstippen en tijdruimten gebruikt. Benauwde en benarde omstandigheden. Benauwde en bange dagen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 218:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 478:

netelig, moeilijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c