benauwend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benauwend (bn):
bedompt, benauwd, drukkend, smoorheet
benauwend (bn):
bang makend, beangstigend

als synoniem van een ander trefwoord:

hachelijk (bn) :
benard, benauwend, dreigend, gevaarlijk, gevaarvol, gewaagd, kritiek, moeilijk, netelig, onzeker, penibel, periculeus, precair, veeg, verraderlijk, zorgwekkend
griezelig (bn) :
akelig, beangstigend, benauwend, eng, huiveringwekkend, ijselijk, ijzingwekkend, luguber, macaber, mysterieus, spookachtig, unheimisch
benard (bn) :
benauwend, delicaat, hachelijk, hinderlijk, moeilijk, netelig, onaangenaam, zorgwekkend
drukkend (bn) :
beklemmend, benauwd, benauwend, broeierig, klam, zoel, zwaar, zwoel
bedompt (bn) :
benauwd, benauwend, dompig, drukkend, duf, muf, onfris, vuns
eng (bn) :
akelig, angstwekkend, benauwend, griezelig
benauwd (bn) :
bekrompen, benauwend, eng, krap, nauw
benauwd (bn) :
angstwekkend, benauwend, griezelig

woordverbanden van ‘benauwend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verbrijzelend, verplettend, treffend, benauwend, prangend, knellend, kwellend, grievend, hartdoorborend, schrikbarend, verschrikkelijk, ijselijk, afgrijselijk, vreselijk, gevreesd, geducht, ontzaglijk

VERBRIJZELEND, VERPLETTEND, TREFFEND, BENAAUWEND, PRANGEND, KNELLEND, KWELLEND, GRIEVEND, HARTDOORBOREND, SCHRIKBAREND, VERSCHRIKKELIJK, IJSSELIJK, AFGRIJSSELIJK, VREESSELIJK, GEVREESD, GEDUCHT, ONTZAGGELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 202.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c