muf

als woordenboektrefwoord:

muf:
bn. (-fer, -st), onaangenaam riekend door vocht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

benauwd (bn) :
bedompt, benepen, broeierig, dompig, drukkend, duf, muf, smoorheet
bedompt (bn) :
benauwd, benauwend, dompig, drukkend, duf, muf, onfris, vuns
onfris (bn) :
bedompt, flets, groezelig, hummig, muf, smoezelig, vies
duf (bn) :
bedompt, benauwd, muf, onfris
vuns (bn) :
duf, muf

woordverbanden van ‘muf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Vochtig noemt men eene plaats, waar de uitwasemingen van een natten grond de lucht met waterdeelen bezwangeren. De schimmelplanten, die zich daardoor ontwikkelen, geven aan de voorwerpen dien onaangenamen reuk, dien men muf of duf noemt, en waardoor levensmiddelen onbruikbaar worden. Muf drukt een hoogeren graad van bederf uit dan duf. Figuurlijk: het ziet er duf uit = de zaak staat slecht. Bedompt en dompig verbinden aan het denkbeeld van vochtigheid dat van benauwdheid, door gebrekkigen toevoer van versche lucht en beperkte oppervlakte.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 123:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

muf
fris, vers

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c