beurs

als woordenboektrefwoord:

beurs:
v. (...zen), zakje, tasje; studiebeurs ; beursgebouw.
beurs:
bn. (-er, -t), aangestoken (van fruit).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beurs (zn):
aandelenmarkt, effectenbeurs, effectenhandel, effectenmarkt, exchange, handelsbeurs, koopmansbeurs, optiebeurs
beurs (zn):
stipendium, studiebeurs, studietoelage, toelage, uitkering
beurs (zn):
buidel, geldbeugel, geldbuidel, knip, portemonnee
beurs (zn):
expositie, show, tentoonstelling
beurs (zn):
balzak, scrotum
beurs (zn):
beursgebouw
beurs (zn):
markt
beurs (bn):
buikziek, gekneusd, overrijp
beurs (bn):
beurzig, rot

als synoniem van een ander trefwoord:

toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
tentoonstelling (zn) :
beurs, exhibitie, expo, expositie, salon, show, uitstalling, vertoning
portemonnee (zn) :
beurs, geldbeugel, geldbeurs, platvink, portefeuille
salon (zn) :
beurs, huishoudbeurs, jaarbeurs, tentoonstelling
knip (zn) :
beurs, geldbeugel, portemonnee
markt (zn) :
beurs, foor, pasar, passer
buidel (zn) :
beurs
show (zn) :
beurs
rot (bn) :
aangevreten, bedorven, beurs, verrot
plat (bn) :
beurs, overrijp, week, zacht

woordverbanden van ‘beurs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beurs, buidel, zak, tas

Beurs — buidel — zak — tasch. Een voorwerp van buigzame stof om iets te dragen. Zak duidt dit begrip in het algemeen aan. Beurs wordt uitsluitend gebezigd van een zakje bestemd tot het dragen van geld. Figuurlijk duidt beurs het geld zelf aan: hij heeft eene goede beurs; ook wel de vaste toelage, die iemand uit een of ander fonds voor zijne studie ontvangt. Dit eene beurs studeeren. Het woord buidel is eenigszins verouderd en wordt slechts in enkele uitdrukkingen in de beteekenis van beurs of geldzak gehoord: met vollen buidel, een buidel met geld; den buidel lichten voor bestelen. De uitdrukking in den buidel of in den zak tasten heeft dezelfde beteekenis als de beurs trekken. Een zakje is gewoonlijk gemaakt van linnen, katoen of eene soortgelijke stof; eene tasch wordt veelal aan eene haak of aan eene draagband gedragen. Schooltasch, weitasch, beugeltasch, geldtasch.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
zak, buidel, beurs, tas

ZAK, BUIDEL, BEURS, TASCH

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 366.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beurs
gaaf, intact, ongeschonden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c