tas

als woordenboektrefwoord:

tas:
m. (-sen), stapel : een tas stenen.
tas:
v. (-sen), platte zak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tas (zn) :
buidel, city-bag, handtasje, kabas, kazak, schoudertas, valies, zak
tas (zn) :
hoop, stapel
tas (zn) :
kom, kopje

als synoniem van een ander trefwoord:

hoop (zn) :
belt, bende, berg, boel, bom, bulk, dot, gros, heleboel, hoeveelheid, klomp, kluit, kwak, lading, massa, menigte, opeenhoping, ophoping, partij, resem, schaar, schare, schelf, schep, stapel, stelletje, tas, troep, trossel, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik
kom (zn) :
bak, bakje, bassin, kop, nap, schaal, schotel, tas, vat
stapel (zn) :
hoop, opeenhoping, schelf, tas
zak (zn) :
baal, buidel, draagtas, tas
kop (zn) :
kom, mok, tas
kazak (zn) :
pukkel, tas
kopje (zn) :
bakje, tas

woordverbanden van ‘tas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een voorwerp van buigzame stof om iets te dragen. Zak duidt dit begrip in het algemeen aan. Beurs wordt uitsluitend gebezigd van een zakje bestemd tot het dragen van geld. Figuurlijk duidt beurs het geld zelf aan: hij heeft eene goede beurs; ook wel de vaste toelage, die iemand uit een of ander fonds voor zijne studie ontvangt. Dit eene beurs studeeren. Het woord buidel is eenigszins verouderd en wordt slechts in enkele uitdrukkingen in de beteekenis van beurs of geldzak gehoord: met vollen buidel, een buidel met geld; den buidel lichten voor bestelen. De uitdrukking in den buidel of in den zak tasten heeft dezelfde beteekenis als de beurs trekken. Een zakje is gewoonlijk gemaakt van linnen, katoen of eene soortgelijke stof; eene tasch wordt veelal aan eene haak of aan eene draagband gedragen. Schooltasch, weitasch, beugeltasch, geldtasch.

Een menigte dingen op en bij elkander. Hoop veronderstelt eene groote hoeveelheid voorwerpen, die op en door elkander liggen: een hoop steenen, een hoop hooi. Massa drukt meer uit, dat iets een ongeregeld, ongeordend geheel is; het wordt ook van vloeistoffen gezegd. Eene verwarde massa. Ook bij tas denkt men meer aan eene onregelmatige opeenhooping. Bij stapel onderstelt men doorgaans eene regelmatige schikking. Een stapel guldens = een aantal guldens netjes op elkander gelegd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 366:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c