nap

als woordenboektrefwoord:

nap:
m. (-pen), rond uitgehold bakje.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

kom (zn) :
bak, bakje, bassin, kop, nap, schaal, schotel, tas, vat
schaal (zn) :
bokaal, coupe, kom, nap, plateau, schotel

woordverbanden van ‘nap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bak, kom, kop, nap, schaal

Een vat, geschikt om vloeistof te bevatten. Een bak en nap kunnen van hout zijn, een kop en kom zijn meestal van aardewerk of porcelein, eene schaal van glas of aardewerk. De vorm van een bak kan hoekig of rond zijn, eene kom, kop of nap zijn altijd rond, terwijl eene schaal ook eene langwerpige gedaante kan hebben. De bak is plomper van vorm en grooter van afmeting. Eene kom is meestal ruwer bewerkt dan een kop, in zooverre er van eene kom om uit te drinken sprake is Een kop kan een oor hebben, terwijl eene schaal van een voetstuk kan voorzien zijn. De nap heeft veelal een platten bodem, terwijl een kom den vorm van een halven bol heeft en de schaal meestal zeer ondiep is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 192:

bak, kom, nap, pan, schotel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c