kom

als woordenboektrefwoord:

kom:
v. (-men), bak, schaal, kop ; het bebouwde deel der gemeente ; kleine vijver. kommetje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kom (zn):
bak, bakje, bassin, kop, nap, schaal, schotel, tas, vat
kom (zn):
bassin, bekken, holte, laagte
kom (zn):
diepte, inzinking

als synoniem van een ander trefwoord:

schaal (zn) :
bokaal, coupe, kom, nap, plateau, schotel
bassin (zn) :
bekken, havenkom, kom, stuwbekken
bak (zn) :
bakje, beker, kom, kop, kopje, mok
diepte (zn) :
afgrond, kloof, kom, laagte
reservoir (zn) :
kom, spaarbekken
schotel (zn) :
kom, schaal, vat
bekken (zn) :
kom, schotel
kop (zn) :
kom, mok, tas
tas (zn) :
kom, kopje
pan (zn) :
kom

woordverbanden van ‘kom’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bak, kom, kop, nap, schaal

Bak — kom — kop — nap — schaal. Een vat, geschikt om vloeistof te bevatten. Een bak en nap kunnen van hout zijn, een kop en kom zijn meestal van aardewerk of porcelein, eene schaal van glas of aardewerk. De vorm van een bak kan hoekig of rond zijn, eene kom, kop of nap zijn altijd rond, terwijl eene schaal ook eene langwerpige gedaante kan hebben. De bak is plomper van vorm en grooter van afmeting. Eene kom is meestal ruwer bewerkt dan een kop, in zooverre er van eene kom om uit te drinken sprake is Een kop kan een oor hebben, terwijl eene schaal van een voetstuk kan voorzien zijn. De nap heeft veelal een platten bodem, terwijl een kom den vorm van een halven bol heeft en de schaal meestal zeer ondiep is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bak, kom, nap, pan, schotel

BAK, KOM, NAP, PAN, SCHOTEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 192.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0023 c