bende

als woordenboektrefwoord:

bende:
v. (-n), troep, hoop.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bende (zn) :
augiasstal, puinhoop, rommel, rotzooi, troep, zootje, zwijnenstal
bende (zn) :
gang, gespuis, groep, hoop, horde, kliek, schare
bende (zn) :
hoop, massa, vracht, zooi
bende (zn) :
boevenbende, gang

als synoniem van een ander trefwoord:

chaos (zn) :
anarchie, augiasstal, beestenbende, beestenboel, bende, desorganisatie, janboel, jungle, keet, klerezooi, mengelmoes, oproer, pan, prullenboel, puinhoop, ratjetoe, roerigheid, rommel, rommelzooi, rotzooi, soepzootje, teringzooi, troep, wanorde, wanordelijkheid, warboel, zooi, zootje, zwijnenboel, zwijnenkeet, zwijnenpan, zwijnenstal
hoop (zn) :
belt, bende, berg, boel, bom, bulk, dot, gros, heleboel, hoeveelheid, klomp, kluit, kwak, lading, massa, menigte, opeenhoping, ophoping, partij, resem, schaar, schare, schelf, schep, stapel, stelletje, tas, troep, trossel, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik
groep (zn) :
aantal, bent, bende, club, collectief, compagnie, equipe, gezelschap, groepering, hap, hoopje, horde, klas, kliek, kluit, kudde, partij, ploeg, stel, troep, tros, verzameling, zwerm
kliek (zn) :
aanhang, bende, bent, binnenwacht, clan, clique, consorten, coterie, groep, incrowd, kongsi, konsoorten
massa (zn) :
bende, berg, boel, heleboel, hoop, lawine, overvloed, slomp, stortvloed, voorraad, vracht, zootje
puinhoop (zn) :
beestenbende, bende, ravage, rommel, rotzooi, ruïne, smeerboel, troep, wanorde, warboel
troep (zn) :
bende, hoop, janboel, partij, reut, reutemeteut, rij, ris, rommel, rotzooi, stel
troep (zn) :
bende, gang, gezelschap, groep, horde, kring, menigte, ploeg, schaar, schare
zootje (zn) :
bende, janboel, puinzooi, ratjetoe, rommel, rotzooi, rotzooitje, troep
janboel (zn) :
bende, chaos, keet, pan, rommel, rotzooi, troep, warboel
keet (zn) :
bende, heibel, herrie, puinhoop, rotzooi, spektakel
zooi (zn) :
bende, boel, kluit, massa, menigte, vracht, zootje
zootje (zn) :
bende, berg, hoop, massa, reut, stapel
horde (zn) :
bende, menigte, meute, troep
rotzooi (zn) :
bende, chaos, wanorde
huishouden (zn) :
bende, rommel, troep
gang (zn) :
bende, boevenbende
meute (zn) :
bende, horde, troep
rot (zn) :
bende

woordverbanden van ‘bende’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Groep van gelijkgezinde personen. Eene partij is altijd een min of meer georganiseerd geheel van personen, die voor dezelfde beginselen strijden, vooral op staatkundig of godsdienstig gebied. De partij van het behoud; buiten de partijen staan. Eene factie is een staatkundige partij, die vooral het oog heeft op 't eigen belang, en vaak door wraakzucht of haat wordt bezield. De Loeve steinsche factie. Eene kliek (clique) is een groep van personen, die zich aansluiten omdat zij dezelfde belangen hebben, waaraan zij anderen opofferen, en die elkander door kuiperij voorthelpen. Bende veronderstelt altijd een lichamelijk bij elkander zijn der leden; eene bende straatjongens kwam joelend voorbij; hij werd door een bende roovers overvallen. Een bent is eene vereeniging van kunstenaars; dit woord gaat dikwijls vergezeld van het bijdenkbeeld van onverdraagzaamheid, bekrompenheid. Rot heeft altijd een ongunstige beteekenis en is eene menigte van slechte personen. Het rot der dieven en vagebonden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 238:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bende
enig, enkel, gering, pover, weinig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c