bende

als woordenboektrefwoord:

bende:
v. (-n), troep, hoop.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bende (zn) :
troep, rommel, zwijnenstal, rotzooi, puinhoop, zootje, augiasstal
bende (zn) :
groep, gang, gespuis, horde, hoop, kliek, schare
bende (zn) :
massa, vracht, zooi, hoop
bende (zn) :
gang, boevenbende

als synoniem van een ander trefwoord:

chaos (zn) :
rommel, troep, mengelmoes, zwijnenstal, rotzooi, zooi, puinhoop, bende, jungle, pan, beestenboel, wanorde, warboel, anarchie, oproer, ratjetoe, klerezooi, keet, janboel, zwijnenboel, zootje, zwijnenkeet, beestenbende, desorganisatie, wanordelijkheid, teringzooi, soepzootje, rommelzooi, augiasstal, zwijnenpan, roerigheid, prullenboel
hoop (zn) :
lading, hoeveelheid, vracht, berg, massa, troep, menigte, stelletje, boel, bom, zooi, tas, bende, stapel, klomp, partij, schep, kluit, schaar, heleboel, ophoping, kwak, bulk, gros, belt, schare, veelheid, zwik, dot, zootje, opeenhoping, trossel, schelf, resem
groep (zn) :
verzameling, stel, troep, aantal, ploeg, club, gezelschap, hap, klas, bende, collectief, tros, partij, kudde, kluit, horde, zwerm, kliek, groepering, compagnie, bent, equipe, hoopje
kliek (zn) :
groep, aanhang, bende, bent, clan, consorten, incrowd, binnenwacht, clique, coterie, kongsi, konsoorten
massa (zn) :
berg, vracht, voorraad, overvloed, boel, lawine, bende, stortvloed, hoop, heleboel, zootje, slomp
puinhoop (zn) :
troep, rommel, rotzooi, smeerboel, bende, ravage, wanorde, warboel, ruïne, beestenbende
troep (zn) :
rommel, stel, rotzooi, rij, bende, partij, hoop, reutemeteut, janboel, ris, reut
troep (zn) :
groep, gang, kring, ploeg, menigte, gezelschap, bende, horde, schaar, schare
zootje (zn) :
troep, rommel, rotzooi, puinzooi, bende, ratjetoe, janboel, rotzooitje
janboel (zn) :
rommel, troep, rotzooi, bende, pan, chaos, warboel, keet
keet (zn) :
rotzooi, puinhoop, bende, herrie, spektakel, heibel
zooi (zn) :
vracht, massa, menigte, boel, bende, kluit, zootje
zootje (zn) :
massa, berg, bende, stapel, hoop, reut
horde (zn) :
troep, menigte, bende, meute
rotzooi (zn) :
bende, wanorde, chaos
huishouden (zn) :
rommel, troep, bende
gang (zn) :
bende, boevenbende
meute (zn) :
troep, bende, horde
rot (zn) :
bende

woordverbanden van ‘bende’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Groep van gelijkgezinde personen. Eene partij is altijd een min of meer georganiseerd geheel van personen, die voor dezelfde beginselen strijden, vooral op staatkundig of godsdienstig gebied. De partij van het behoud; buiten de partijen staan. Eene factie is een staatkundige partij, die vooral het oog heeft op 't eigen belang, en vaak door wraakzucht of haat wordt bezield. De Loeve steinsche factie. Eene kliek (clique) is een groep van personen, die zich aansluiten omdat zij dezelfde belangen hebben, waaraan zij anderen opofferen, en die elkander door kuiperij voorthelpen. Bende veronderstelt altijd een lichamelijk bij elkander zijn der leden; eene bende straatjongens kwam joelend voorbij; hij werd door een bende roovers overvallen. Een bent is eene vereeniging van kunstenaars; dit woord gaat dikwijls vergezeld van het bijdenkbeeld van onverdraagzaamheid, bekrompenheid. Rot heeft altijd een ongunstige beteekenis en is eene menigte van slechte personen. Het rot der dieven en vagebonden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 238:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bende
enig, enkel, gering, pover, weinig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c