desorganisatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

desorganisatie (zn) :
verstoring, verwarring, chaos, ontwrichting, ontreddering
desorganisatie (zn) :
ontbinding, rotting

als synoniem van een ander trefwoord:

chaos (zn) :
rommel, troep, mengelmoes, zwijnenstal, rotzooi, zooi, puinhoop, bende, jungle, pan, beestenboel, wanorde, warboel, anarchie, oproer, ratjetoe, klerezooi, keet, janboel, zwijnenboel, zootje, zwijnenkeet, beestenbende, desorganisatie, wanordelijkheid, teringzooi, soepzootje, rommelzooi, augiasstal, zwijnenpan, roerigheid, prullenboel
verwarring (zn) :
opwinding, paniek, drukte, onrust, wanorde, opschudding, chaos, warboel, implicatie, ontreddering, consternatie, ontsteltenis, confusie, janboel, disorde, ontdaanheid, verwardheid, verontrusting, verdwazing, desorganisatie, onduidelijkheid
ontbinding (zn) :
opheffing, oplossing, desintegratie, ineenstorting, desorganisatie
rotting (zn) :
ontbinding, verrotting, desorganisatie, sepsis
ontwrichting (zn) :
verstoring, desorganisatie

woordverbanden van ‘desorganisatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c