desorganisatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

desorganisatie (zn) :
chaos, ontreddering, ontwrichting, verstoring, verwarring
desorganisatie (zn) :
ontbinding, rotting

als synoniem van een ander trefwoord:

chaos (zn) :
anarchie, augiasstal, beestenbende, beestenboel, bende, desorganisatie, janboel, jungle, keet, klerezooi, mengelmoes, oproer, pan, prullenboel, puinhoop, ratjetoe, roerigheid, rommel, rommelzooi, rotzooi, soepzootje, teringzooi, troep, wanorde, wanordelijkheid, warboel, zooi, zootje, zwijnenboel, zwijnenkeet, zwijnenpan, zwijnenstal
verwarring (zn) :
chaos, confusie, consternatie, desorganisatie, disorde, drukte, implicatie, janboel, onduidelijkheid, onrust, ontdaanheid, ontreddering, ontsteltenis, opschudding, opwinding, paniek, verdwazing, verontrusting, verwardheid, wanorde, warboel
ontbinding (zn) :
desintegratie, desorganisatie, ineenstorting, opheffing, oplossing
rotting (zn) :
desorganisatie, ontbinding, sepsis, verrotting
ontwrichting (zn) :
desorganisatie, verstoring

woordverbanden van ‘desorganisatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c