opheffing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opheffing (zn) :
annulering, sluiting, afschaffing, ontbinding, liquidatie, suppressie, uitscheiding, intrekking, herroeping, abolitie
opheffing (zn) :
oplichting, opbeuring
opheffing (zn) :
neutralisering
opheffing (zn) :
verhoging

als synoniem van een ander trefwoord:

intrekking (zn) :
opheffing, afschaffing, terugneming, ongeldigverklaring, herroeping, revocatie
ontbinding (zn) :
opheffing, oplossing, desintegratie, ineenstorting, desorganisatie
decharge (zn) :
ontheffing, ontlasting, opheffing, vrijspreking, kwijting
sluiting (zn) :
afsluiting, opheffing, einde, stopzetting, beëindiging
verhoging (zn) :
opheffing, ophoging, verhoog, elevatie, verheffing
oplichting (zn) :
opheffing
uitscheiding (zn) :
opheffing

woordverbanden van ‘opheffing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c