opheffing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opheffing (zn):
abolitie, afschaffing, annulering, herroeping, intrekking, liquidatie, ontbinding, sluiting, suppressie, uitscheiding
opheffing (zn):
opbeuring, oplichting
opheffing (zn):
neutralisering
opheffing (zn):
verhoging

als synoniem van een ander trefwoord:

intrekking (zn) :
afschaffing, herroeping, ongeldigverklaring, opheffing, revocatie, terugneming
ontbinding (zn) :
desintegratie, desorganisatie, ineenstorting, opheffing, oplossing
decharge (zn) :
kwijting, ontheffing, ontlasting, opheffing, vrijspreking
sluiting (zn) :
afsluiting, beƫindiging, einde, opheffing, stopzetting
verhoging (zn) :
elevatie, opheffing, ophoging, verheffing, verhoog
oplichting (zn) :
opheffing
uitscheiding (zn) :
opheffing

woordverbanden van ‘opheffing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c