afschaffing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vernietiging (zn) :
afschaffing, cassatie, verbreking, tenietdoening, opzegging, ongeldigverklaring, nietigverklaring, herroeping, annulatie, annihilatie
opheffing (zn) :
annulering, sluiting, afschaffing, ontbinding, liquidatie, suppressie, uitscheiding, intrekking, herroeping, abolitie
intrekking (zn) :
opheffing, afschaffing, terugneming, ongeldigverklaring, herroeping, revocatie

woordverbanden van ‘afschaffing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c