afschaffing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vernietiging (zn) :
afschaffing, annihilatie, annulatie, cassatie, herroeping, nietigverklaring, ongeldigverklaring, opzegging, tenietdoening, verbreking
opheffing (zn) :
abolitie, afschaffing, annulering, herroeping, intrekking, liquidatie, ontbinding, sluiting, suppressie, uitscheiding
intrekking (zn) :
afschaffing, herroeping, ongeldigverklaring, opheffing, revocatie, terugneming

woordverbanden van ‘afschaffing’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c