suppressie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffing (zn) :
abolitie, afschaffing, annulering, herroeping, intrekking, liquidatie, ontbinding, sluiting, suppressie, uitscheiding
onderdrukking (zn) :
beteugeling, demping, oppressie, remming, repressie, suppressie, verdringing, verdrukking
terughouding (zn) :
suppressie

woordverbanden van ‘suppressie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c