ontbinding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontbinding (zn) :
desintegratie, desorganisatie, ineenstorting, opheffing, oplossing
ontbinding (zn) :
bederf, rotting, sepsis, verrotting
ontbinding (zn) :
losmaking, scheiding
ontbinding (zn) :
analyse, ontleding

als synoniem van een ander trefwoord:

scheiding (zn) :
afscheiding, afzondering, grens, indeling, lijn, losmaking, ontbinding, ontleding, scheidslijn, scheuring, separatie, splitsing, verbreking
opheffing (zn) :
abolitie, afschaffing, annulering, herroeping, intrekking, liquidatie, ontbinding, sluiting, suppressie, uitscheiding
bederf (zn) :
ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
desintegratie (zn) :
bederf, ontbinding, ontbindingsproces, rot, rotting, rottingsproces, verrotting
desintegratie (zn) :
decompositie, ontbinding, uiteenval, uiteenvallen, verval
rotting (zn) :
desorganisatie, ontbinding, sepsis, verrotting
analyse (zn) :
bestudering, onderzoek, ontbinding, ontleding
oplossing (zn) :
beëindiging, ontbinding
desorganisatie (zn) :
ontbinding, rotting

woordverbanden van ‘ontbinding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontbinding
verbinding

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c