ontleding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquête, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
scheiding (zn) :
afscheiding, afzondering, grens, indeling, lijn, losmaking, ontbinding, ontleding, scheidslijn, scheuring, separatie, splitsing, verbreking
sectie (zn) :
autopsie, lijkopening, lijkschouwing, necropsie, obductie, ontleding, postmortaal onderzoek
analyse (zn) :
bestudering, onderzoek, ontbinding, ontleding
dissectie (zn) :
lijkopening, ontleding
doorlichting (zn) :
analyse, ontleding
ontbinding (zn) :
analyse, ontleding
decompositie (zn) :
ontleding

woordverbanden van ‘ontleding’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c