keuring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

keuring (zn) :
onderzoek, beoordeling, toets, test, controle, toetsing, schouwing, nazicht, proefneming, essaai

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
beoordeling, proef, keuring, observatie, speurtocht, analyse, speurwerk, toets, test, inspectie, experiment, recherche, vaststelling, enquête, ontleding, research, nasporing, doorlichting, monstering, proefneming, onderzoeking, perquisitie, opsporingswerk, navorsing
test (zn) :
proefwerk, onderzoek, beoordeling, proef, examen, keuring, toets, controle, beproeving, experiment, toetsing, overhoring, meting, proefneming, probeersel, onderzoeking
controle (zn) :
toezicht, keuring, bewaking, toets, inspectie, verificatie, toetsing, sturing, check, surveillance, opzicht, nazicht
toets (zn) :
onderzoek, proef, keuring, test, controle, beproeving
nazicht (zn) :
onderhoud, keuring, reparatie
schouwing (zn) :
keuring, inspectie, schouw
schouwing (zn) :
keuring

woordverbanden van ‘keuring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c