onderhoud

als woordenboektrefwoord:

onderhoud:
o. het in goede staat houden ; voedsel; bestaan ; gesprek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderhoud (zn) :
bespreking, conversatie, gesprek, samenkomst
onderhoud (zn) :
bestaan, levensonderhoud, subsistentie
onderhoud (zn) :
nazicht, onderhoudskosten, service
onderhoud (zn) :
verzorging, zorg, verpleging
onderhoud (zn) :
kost, voedsel

als synoniem van een ander trefwoord:

gesprek (zn) :
babbeltje, colloquium, conversatie, dialoog, discours, discussie, forum, gedachtewisseling, kout, onderhandeling, onderhoud, ontmoeting, overleg, praatje, praten, samenspraak, tweespraak, woorden
zorg (zn) :
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
service (zn) :
bediening, dienst, dienst na verkoop, dienstbetoon, dienstverlening, nadienst, naverkoopdienst, onderhoud
bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
verbouwing (zn) :
herziening, modernisering, onderhoud, opknapbeurt, renovatie, verbouw
kost (zn) :
eten, eterij, hap, maaltijd, onderhoud, spijs, tafel, voeding, voedsel
bestaan (zn) :
kost, levensonderhoud, onderhoud, onderhoudskosten, subsistentie
samenkomst (zn) :
bijeenkomst, onderhoud, ontmoeting, rally
voeding (zn) :
alimentatie, onderhoud, verzorging
conversatie (zn) :
gesprek, onderhoud, samenspraak
discours (zn) :
conversatie, gesprek, onderhoud
nazicht (zn) :
keuring, onderhoud, reparatie
verzorging (zn) :
levensonderhoud, onderhoud

woordverbanden van ‘onderhoud’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gesprek is de algemeene naam voor het wisselen van gedachten. Door onderhoud verstaat men meestal een gesprek over zaken, waarvoor men opzettelijk bij elkander komt. Een gesprek gaat over in eene woordenwisseling, wanneer de personen, die er aan deelnemen, van verschillende gevoelens zijn, en ieder het zijne met vuur en drift verdedigt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c