dialoog

als woordenboektrefwoord:

dialoog:
m. (...logen), tweespraak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
dialoog (zn) :
conversatie, gesprek, samenspraak, tweegesprek, tweespraak

als synoniem van een ander trefwoord:

gesprek (zn) :
babbeltje, colloquium, conversatie, dialoog, discours, discussie, forum, gedachtewisseling, kout, onderhandeling, onderhoud, ontmoeting, overleg, praatje, praten, samenspraak, tweespraak, woorden
overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
samenspraak (zn) :
conversatie, dialoog, gesprek, tweespraak

woordverbanden van ‘dialoog’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dialoog
monoloog

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c