overdenking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
gedachte (zn) :
reflectie, nadenken, geestelijke arbeid, denkwerk, bedenksel, hoofdwerk, overpeinzing, overdenking, hersenwerk, hersenarbeid, geestesarbeid
overweging (zn) :
gedachte, overleg, beraad, beschouwing, bedenking, bespiegeling, consideratie, overpeinzing, deliberatie, overlegging, overdenking
beschouwing (zn) :
reflectie, uiteenzetting, overweging, beraad, bespiegeling, overpeinzing, contemplatie, overdenking
reflectie (zn) :
denken, nadenken, bezwaar, denkwerk, beschouwing, bezinning, overdenking
beraad (zn) :
overweging, overleg, deliberatie, overdenking, beraadslaging
verdieping (zn) :
bezinning, contemplatie, uitdieping, overdenking
denken (zn) :
reflectie, gedachte, gedachtegang, overdenking

woordverbanden van ‘overdenking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c