overdenking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
gedachte (zn) :
bedenksel, denkwerk, geestelijke arbeid, geestesarbeid, hersenarbeid, hersenwerk, hoofdwerk, nadenken, overdenking, overpeinzing, reflectie
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
reflectie (zn) :
beschouwing, bezinning, bezwaar, denken, denkwerk, nadenken, overdenking
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
verdieping (zn) :
bezinning, contemplatie, overdenking, uitdieping
denken (zn) :
gedachte, gedachtegang, overdenking, reflectie

woordverbanden van ‘overdenking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c