bespiegeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bespiegeling (zn) :
beschouwing, contemplatie, gefilosofeer, meditatie, mijmering, overpeinzing, reflectie

als synoniem van een ander trefwoord:

overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
bezinning (zn) :
beraad, bespiegeling, meditatie, overpeinzing, reflectie

woordverbanden van ‘bespiegeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c