overpeinzing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gedachte (zn) :
bedenksel, denkwerk, geestelijke arbeid, geestesarbeid, hersenarbeid, hersenwerk, hoofdwerk, nadenken, overdenking, overpeinzing, reflectie
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
bespiegeling (zn) :
beschouwing, contemplatie, gefilosofeer, meditatie, mijmering, overpeinzing, reflectie
bezinning (zn) :
beraad, bespiegeling, meditatie, overpeinzing, reflectie
bedenking (zn) :
overpeinzing, overweging

woordverbanden van ‘overpeinzing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c