overleg

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overleg (zn):
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
overleg (zn):
colloquium, convent, conventie, symposium, vergadering
overleg (zn):
beleid, inzicht, oordeel

als synoniem van een ander trefwoord:

gesprek (zn) :
babbeltje, colloquium, conversatie, dialoog, discours, discussie, forum, gedachtewisseling, kout, onderhandeling, onderhoud, ontmoeting, overleg, praatje, praten, samenspraak, tweespraak, woorden
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering
bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
conferentie (zn) :
beraad, bijeenkomst, colloquium, congres, overleg, symposium, vergadering, werkbespreking
kalmte (zn) :
bedaardheid, beheersing, beheerstheid, overleg, rustigheid, sereniteit
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
beraad (zn) :
beraadslagingen, gesprek, overleg, ruggespraak
beleid (zn) :
bedachtzaamheid, omzichtigheid, overleg, tact
conventie (zn) :
beraadslaging, convent, overleg, vergadering
ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg

woordverbanden van ‘overleg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beleid, omzichtigheid, overleg

Beleid — omzichtigheid — overleg. De werking van den geest vóór of gedurende het volvoeren van iets, waardoor men alle omstandigheden, die dienstbaar gemaakt kunnen worden, gebruikt, en zich voor overijling of storing hoedt. Overleg ziet op het berekenen en nagaan wat de beste weg is om bij de uitvoering in te slaan; omzichtigheid op de voorzichtige afwending van alle mogelijke belemmeringen, gevaren of storingen, die bij de uitvoering kunnen ontstaan: beleid op het overleg en de omzichtigheid, waarmede men de zaak ten uitvoer brengt, en op de bekwaamheden van hem, die het werk volbrengt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
overleg plegen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0026 c