overweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overweging (zn):
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
overweging (zn):
afweging, beweeggrond, beweegreden, bewijsgrond, considerans, grond, motief

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
gedachte (zn) :
besef, conceptie, denkbeeld, gedacht, idee, inval, opwelling, overweging, voorstelling
motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
afweging (zn) :
beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, overweging
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
consideratie (zn) :
inachtneming, motief, overweging
handeling (zn) :
beraadslaging, overweging
bedenking (zn) :
overpeinzing, overweging

woordverbanden van ‘overweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bedenking:
beraad, overweging
beraad:
overweging
beschouwing:
inzicht, overdenking (zie: overdenken), overweging, opvatting
bespiegeling:
overweging
grond:
overweging
overleg:
overdenking, beschouwing, beraad, beraadslaging, overweging
overweging:
grond, beweegreden
overweging:
overdenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, overleg

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedenking, beraad, overweging

Bedenking — beraad — overweging. Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich Beraden).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedenking, beraad, gedachte, overweging

BEDENKING, BERAAD, GEDACHTE, OVERWEGING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 219.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in overweging, in overweging geven, in overweging nemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.003 c