overweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overweging (zn) :
gedachte, overleg, beraad, beschouwing, bedenking, bespiegeling, consideratie, overpeinzing, deliberatie, overlegging, overdenking
overweging (zn) :
grond, motief, afweging, beweegreden, beweeggrond, considerans, bewijsgrond

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
beschouwing (zn) :
reflectie, uiteenzetting, overweging, beraad, bespiegeling, overpeinzing, contemplatie, overdenking
beweegreden (zn) :
motief, grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, ratio, beweeggrond, considerans
gedachte (zn) :
gedacht, inval, voorstelling, denkbeeld, overweging, idee, opwelling, conceptie, besef
motief (zn) :
grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, beweeggrond, considerans
afweging (zn) :
motief, grond, overweging, beweegreden, beweeggrond, considerans
beraad (zn) :
overweging, overleg, deliberatie, overdenking, beraadslaging
consideratie (zn) :
motief, overweging, inachtneming
handeling (zn) :
overweging, beraadslaging
bedenking (zn) :
overweging, overpeinzing

woordverbanden van ‘overweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bedenking:
beraad, overweging
beraad:
overweging
beschouwing:
inzicht, overdenking (zie: overdenken), overweging, opvatting
bespiegeling:
overweging
grond:
overweging
overleg:
overdenking, beschouwing, beraad, beraadslaging, overweging
overweging:
grond, beweegreden
overweging:
overdenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, overleg

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedenking, beraad, overweging

Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich beraden).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 219:

bedenking, beraad, gedachte, overweging

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0069 c