overweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
overweging (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, bewijsgrond, considerans, grond, motief

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
gedachte (zn) :
besef, conceptie, denkbeeld, gedacht, idee, inval, opwelling, overweging, voorstelling
motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
afweging (zn) :
beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, overweging
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
consideratie (zn) :
inachtneming, motief, overweging
handeling (zn) :
beraadslaging, overweging
bedenking (zn) :
overpeinzing, overweging

woordverbanden van ‘overweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bedenking:
beraad, overweging
beraad:
overweging
beschouwing:
inzicht, overdenking (zie: overdenken), overweging, opvatting
bespiegeling:
overweging
grond:
overweging
overleg:
overdenking, beschouwing, beraad, beraadslaging, overweging
overweging:
grond, beweegreden
overweging:
overdenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, overleg

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedenking, beraad, overweging

Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich beraden).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 219:

bedenking, beraad, gedachte, overweging

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c