ruggespraak

als woordenboektrefwoord:

ruggespraak:
v. gesprek, overleg.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
beraad (zn) :
gesprek, overleg, ruggespraak, beraadslagingen

woordverbanden van ‘ruggespraak’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 134:

afspraak, ruggespraak

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c