gesprek

als woordenboektrefwoord:

gesprek:
o.(-ken), mondeling onderhoud.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gesprek (zn) :
babbeltje, colloquium, conversatie, dialoog, discours, discussie, forum, gedachtewisseling, kout, onderhandeling, onderhoud, ontmoeting, overleg, praatje, praten, samenspraak, tweespraak, woorden

als synoniem van een ander trefwoord:

discussie (zn) :
bespreking, debat, dispuut, gedachtewisseling, gesprek, woordenstrijd, woordenwisseling, redekaveling
dialoog (zn) :
conversatie, gesprek, samenspraak, tweegesprek, tweespraak
beraad (zn) :
beraadslagingen, gesprek, overleg, ruggespraak
onderhoud (zn) :
bespreking, conversatie, gesprek, samenkomst
samenspraak (zn) :
conversatie, dialoog, gesprek, tweespraak
interview (zn) :
gesprek, tweegesprek, vraaggesprek
conversatie (zn) :
gesprek, onderhoud, samenspraak
discours (zn) :
conversatie, gesprek, onderhoud
praat (zn) :
gesprek, praten
praatje (zn) :
babbel, gesprek

woordverbanden van ‘gesprek’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gesprek is de algemeene naam voor het wisselen van gedachten. Door onderhoud verstaat men meestal een gesprek over zaken, waarvoor men opzettelijk bij elkander komt. Een gesprek gaat over in eene woordenwisseling, wanneer de personen, die er aan deelnemen, van verschillende gevoelens zijn, en ieder het zijne met vuur en drift verdedigt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 370:

samenspraak, gesprek

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c