ontmoeting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontmoeting (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, vergadering, bespreking, conferentie, meeting
ontmoeting (zn) :
treffen, wedstrijd, gevecht
ontmoeting (zn) :
afspraak, rendez-vous

als synoniem van een ander trefwoord:

gevecht (zn) :
treffen, duel, veldslag, conflict, ontmoeting, slag, worsteling, ruzie, actie, twist, confrontatie, strijd, aanvaring, knokpartij, vechtpartij, botsing, kamp, bestrijding, tweekamp, handgemeen, schermutseling, matpartij, tweegevecht, conflictsituatie, kloppartij, collisie
wedstrijd (zn) :
verkiezing, treffen, duel, krachtmeting, spelletje, koers, ontmoeting, spel, strijd, potje, partij, competitie, toernooi, race, kamp, concours, match, wedloop, wedijver, sportwedstrijd, wedkamp, prijskamp
bijeenkomst (zn) :
samenkomst, ontmoeting, reünie, afspraak, zitting, vergadering, workshop, conferentie, congres, samenzijn, rendez-vous, meeting, assemblage, convent, oproeping, bijeenroeping, bijeenzijn, colloquium
gesprek (zn) :
woorden, onderhoud, ontmoeting, praten, praatje, onderhandeling, discussie, babbeltje, samenspraak, conversatie, overleg, forum, tweespraak, dialoog, discours, gedachtewisseling, colloquium, kout
vergadering (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, ontmoeting, zitting, bespreking, conferentie, congres, conventie, meeting, convent, assemblee, junta, beraadslaging
match (zn) :
treffen, krachtmeting, spelletje, voetbalwedstrijd, ontmoeting, wedstrijd, spel, potje, race, kamp, sportwedstrijd, wedkamp
dialoog (zn) :
ontmoeting, discussie, overleg, bespreking, deliberatie, gedachtewisseling, beraadslaging
afspraak (zn) :
bijeenkomst, ontmoeting, rendez-vous, afspraakje
samenkomst (zn) :
bijeenkomst, onderhoud, ontmoeting, rally
treffen (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, ontmoeting
confrontatie (zn) :
treffen, ontmoeting

woordverbanden van ‘ontmoeting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c