bijeenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijeenkomst (zn):
afspraak, assemblage, bijeenroeping, bijeenzijn, colloquium, conferentie, congres, convent, meeting, ontmoeting, oproeping, rendez-vous, reünie, samenkomst, samenzijn, vergadering, workshop, zitting

als synoniem van een ander trefwoord:

vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
conferentie (zn) :
beraad, bijeenkomst, colloquium, congres, overleg, symposium, vergadering, werkbespreking
ontmoeting (zn) :
bespreking, bijeenkomst, conferentie, meeting, samenkomst, vergadering
afspraak (zn) :
afspraakje, bijeenkomst, ontmoeting, rendez-vous
samenkomst (zn) :
bijeenkomst, onderhoud, ontmoeting, rally
zitting (zn) :
bijeenkomst, seance, sessie, vergadering
treffen (zn) :
bijeenkomst, ontmoeting, samenkomst
samenkomst (zn) :
bijeenkomst, meeting, vergadering

woordverbanden van ‘bijeenkomst’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
samenkomst, bijeenkomst

Samenkomst — bijeenkomst. Het komen van twee of meer personen op dezelfde plaats tot zeker doel. Samenkomst kan ook een toevallig ontmoeten beteekenen; bijeenkomst onderstelt steeds vooraf bepaalde plaats, tijd en doel. Deze samenkomst was noch bedoeld noch begeerd. De eedgenooten hadden geheime samenkomsten (of bijeenkomsten) in de catacomben. De bijeenkomst der Provinciale Staten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
samenkomst, bijeenkomst, mondgesprek

ZAMENKOMST, BIJEENKOMST, MONDGESPREK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 369.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c