samenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

samenkomst (zn) :
bijeenkomst, onderhoud, ontmoeting, rally
samenkomst (zn) :
bijeenkomst, meeting, vergadering

als synoniem van een ander trefwoord:

bijeenkomst (zn) :
afspraak, assemblage, bijeenroeping, bijeenzijn, colloquium, conferentie, congres, convent, meeting, ontmoeting, oproeping, rendez-vous, reünie, samenkomst, samenzijn, vergadering, workshop, zitting
vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
ontmoeting (zn) :
bespreking, bijeenkomst, conferentie, meeting, samenkomst, vergadering
onderhoud (zn) :
bespreking, conversatie, gesprek, samenkomst
treffen (zn) :
bijeenkomst, ontmoeting, samenkomst
rally (zn) :
reünie, samenkomst

woordverbanden van ‘samenkomst’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

samenkomst, bijeenkomst

Het komen van twee of meer personen op dezelfde plaats tot zeker doel. Samenkomst kan ook een toevallig ontmoeten beteekenen; bijeenkomst onderstelt steeds vooraf bepaalde plaats, tijd en doel. Deze samenkomst was noch bedoeld noch begeerd. De eedgenooten hadden geheime samenkomsten (of bijeenkomsten) in de catacomben. De bijeenkomst der Provinciale Staten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 369:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c