samenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

samenkomst (zn):
bijeenkomst, onderhoud, ontmoeting, rally
samenkomst (zn):
bijeenkomst, meeting, vergadering

als synoniem van een ander trefwoord:

bijeenkomst (zn) :
afspraak, assemblage, bijeenroeping, bijeenzijn, colloquium, conferentie, congres, convent, meeting, ontmoeting, oproeping, rendez-vous, reünie, samenkomst, samenzijn, vergadering, workshop, zitting
vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
ontmoeting (zn) :
bespreking, bijeenkomst, conferentie, meeting, samenkomst, vergadering
onderhoud (zn) :
bespreking, conversatie, gesprek, samenkomst
treffen (zn) :
bijeenkomst, ontmoeting, samenkomst
rally (zn) :
reünie, samenkomst

woordverbanden van ‘samenkomst’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
samenkomst, bijeenkomst

Samenkomst — bijeenkomst. Het komen van twee of meer personen op dezelfde plaats tot zeker doel. Samenkomst kan ook een toevallig ontmoeten beteekenen; bijeenkomst onderstelt steeds vooraf bepaalde plaats, tijd en doel. Deze samenkomst was noch bedoeld noch begeerd. De eedgenooten hadden geheime samenkomsten (of bijeenkomsten) in de catacomben. De bijeenkomst der Provinciale Staten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
samenkomst, bijeenkomst, mondgesprek

ZAMENKOMST, BIJEENKOMST, MONDGESPREK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 369.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.149.34.

debug info: 0.0039 c