conventie

als woordenboektrefwoord:

conventie:
v. (...tiën, -s), samenkomst; overeenkomst, verdrag; aangenomen vormen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

conventie (zn) :
omgangsvorm, gebruik, gewoonte, regel, formaliteit, mores, usance
conventie (zn) :
vergadering, overleg, convent, beraadslaging
conventie (zn) :
overeenkomst, verdrag, convenant, pact

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
gewoonte (zn) :
mos, traditie, gebruik, praktijk, aard, manier, regel, wijs, conventie, overlevering, zede, habitus, usus, landaard, usance, usantie, geplogenheid
vergadering (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, ontmoeting, zitting, bespreking, conferentie, congres, conventie, meeting, convent, assemblee, junta, beraadslaging
vorm (zn) :
omgangsvorm, manieren, manier, code, gedragscode, fatsoen, formaliteit, erecode, conventie, plichtpleging, omgangsvormen
regel (zn) :
gebruik, voorschrift, norm, gewoonte, procedure, gebod, verordening, wet, conventie, reglement, canon, richtsnoer
traditie (zn) :
mos, gebruik, praktijk, gewoonte, conventie, zede, usus, usance, usantie, geplogenheid
verdrag (zn) :
overeenkomst, verbond, akkoord, contract, conventie, pact, traktaat, concordaat
overleg (zn) :
vergadering, symposium, conventie, convent, colloquium

woordverbanden van ‘conventie’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Overeenkomst is eene wederzijds gegeven toestemming van partijen, waarbij de eene zich jegens de andere verbindt, of wel beide zich wederkeerig tot iets verbinden. In kanselarijstijl wordt hiervoor ook gebruikt conventie. Worden door zulk eene overeenkomst tusschen twee staten of hunne souvereinen, geschillen voorkomen of geregeld, dan draagt zij den naam van verdrag of tractaat. Vereenigen personen of staten zich met een bepaald doel, waartoe zij zich bij verdrag verbinden, dan noemt men dit een verbond of alliantie. Er was eene geheime overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje gesloten ten opzichte van de troonsopvolging. Thans wordt er weder een handelsverdrag voorgesteld. Bij het verdrag van Iglau werd Sigismund als koning van Bohemen erkend. Het handelstractaat met Frankrijk werd door de Tweede Kamer afgestemd. Het verbond der edelen. De vorsten van het Rijnverbond. De tripte alliantie.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c