richtsnoer

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richtsnoer (zn):
regel, richtlijn, voorschrift, norm, criterium
richtsnoer (zn):
leidraad, model, voorbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

norm (zn) :
criterium, gedragslijn, gedragsregel, graadmeter, maat, maatstaf, norma, normering, orde, regel, regelmaat, richtsnoer, schaal, standaard, toetssteen
model (zn) :
dummy, exempel, maaksel, mal, ontwerp, paradigma, patroon, prototype, richtsnoer, schema, sjablone, sjabloon, type, voorbeeld, vorm
programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
instructie (zn) :
bevel, dienstvoorschrift, lastgeving, onderrichting, richtsnoer, voorschrift
criterium (zn) :
graadmeter, maatstaf, norm, normering, richtsnoer, standaard, toetssteen
stelregel (zn) :
beginsel, grondbeginsel, maxime, principe, richtsnoer, uitgangspunt
richtlijn (zn) :
beleidslijn, directief, richtsnoer, voorschrift
leidraad (zn) :
gids, handleiding, hulpmiddel, richtsnoer
canon (zn) :
maatstaf, norm, regel, richtsnoer, wet
voorbeeld (zn) :
patroon, richtsnoer

woordverbanden van ‘richtsnoer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
draad, richtsnoer, spoor

DRAAD, RIGTSNOER, SPOOR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 108.

in hedendaagse spelling:
regel, grondregel, stelregel, stokregel, grondstelling, grondbeginsel, richtsnoer, wet, voorschrift, verordening, keur, grondwet

REGEL, GRONDREGEL, STELREGEL, STOKREGEL, GRONDSTELLING, GRONDBEGINSEL, RIGTSNOER, WET, VOORSCHRIFT, VERORDENING, KEUR, GRONDWET

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 121.

in hedendaagse spelling:
voorschrift, richtsnoer, regel, regelmaat, maatregel, maatstaf, schaal, peil, rekening

VOORSCHRIFT, RIGTSNOER, REGEL, REGELMAAT, MAATREGEL, MAATSTAF, SCHAAL, PEIL, REKENING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 173.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c