richtsnoer

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richtsnoer (zn) :
voorschrift, norm, regel, richtlijn, criterium
richtsnoer (zn) :
model, voorbeeld, leidraad

als synoniem van een ander trefwoord:

norm (zn) :
schaal, gedragsregel, regel, regelmaat, maat, graadmeter, standaard, orde, criterium, maatstaf, normering, richtsnoer, toetssteen, norma, gedragslijn
model (zn) :
type, schema, ontwerp, voorbeeld, vorm, patroon, mal, prototype, sjabloon, dummy, maaksel, paradigma, richtsnoer, sjablone, exempel
programma (zn) :
plan, voornemen, rooster, draaiboek, overzicht, schema, planning, bestek, richtsnoer, werkschema, tijdsindeling, tijdschema
regel (zn) :
gebruik, voorschrift, norm, gewoonte, procedure, gebod, verordening, wet, conventie, reglement, canon, richtsnoer
instructie (zn) :
voorschrift, bevel, richtsnoer, onderrichting, lastgeving, dienstvoorschrift
criterium (zn) :
norm, graadmeter, standaard, maatstaf, normering, richtsnoer, toetssteen
stelregel (zn) :
beginsel, uitgangspunt, principe, richtsnoer, grondbeginsel, maxime
richtlijn (zn) :
voorschrift, directief, richtsnoer, beleidslijn
leidraad (zn) :
hulpmiddel, gids, handleiding, richtsnoer
canon (zn) :
norm, regel, wet, maatstaf, richtsnoer
voorbeeld (zn) :
patroon, richtsnoer

woordverbanden van ‘richtsnoer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 108:

draad, richtsnoer, spoor

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 121:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 173:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0215 c