richtsnoer

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richtsnoer (zn):
regel, richtlijn, voorschrift, norm, criterium
richtsnoer (zn):
leidraad, model, voorbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

norm (zn) :
criterium, gedragslijn, gedragsregel, graadmeter, maat, maatstaf, norma, normering, orde, regel, regelmaat, richtsnoer, schaal, standaard, toetssteen
model (zn) :
dummy, exempel, maaksel, mal, ontwerp, paradigma, patroon, prototype, richtsnoer, schema, sjablone, sjabloon, type, voorbeeld, vorm
programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
regel (zn) :
canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet
instructie (zn) :
bevel, dienstvoorschrift, lastgeving, onderrichting, richtsnoer, voorschrift
criterium (zn) :
graadmeter, maatstaf, norm, normering, richtsnoer, standaard, toetssteen
stelregel (zn) :
beginsel, grondbeginsel, maxime, principe, richtsnoer, uitgangspunt
richtlijn (zn) :
beleidslijn, directief, richtsnoer, voorschrift
leidraad (zn) :
gids, handleiding, hulpmiddel, richtsnoer
canon (zn) :
maatstaf, norm, regel, richtsnoer, wet
voorbeeld (zn) :
patroon, richtsnoer

woordverbanden van ‘richtsnoer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
draad, richtsnoer, spoor

DRAAD, RIGTSNOER, SPOOR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 108.

in hedendaagse spelling:
regel, grondregel, stelregel, stokregel, grondstelling, grondbeginsel, richtsnoer, wet, voorschrift, verordening, keur, grondwet

REGEL, GRONDREGEL, STELREGEL, STOKREGEL, GRONDSTELLING, GRONDBEGINSEL, RIGTSNOER, WET, VOORSCHRIFT, VERORDENING, KEUR, GRONDWET

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 121.

in hedendaagse spelling:
voorschrift, richtsnoer, regel, regelmaat, maatregel, maatstaf, schaal, peil, rekening

VOORSCHRIFT, RIGTSNOER, REGEL, REGELMAAT, MAATREGEL, MAATSTAF, SCHAAL, PEIL, REKENING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 173.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c