schema

als woordenboektrefwoord:

schema:
o. (-'s), model.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schema (zn) :
overzicht, schets, tekening
schema (zn) :
rooster, tijdsplanning
schema (zn) :
model, plan

als synoniem van een ander trefwoord:

plan (zn) :
beraming, bestek, draaiboek, grondtekening, ontwerp, ontwerptekening, opzet, ordinantie, planning, plattegrond, programma, projectie, schema, schets, tijdsindeling
model (zn) :
dummy, exempel, maaksel, mal, ontwerp, paradigma, patroon, prototype, richtsnoer, schema, sjablone, sjabloon, type, voorbeeld, vorm
programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
agenda (zn) :
dagindeling, dagorde, kalender, programma, rooster, schema, tijdplan, tijdschema
schets (zn) :
diagram, overzicht, schema, synopsis
rooster (zn) :
programma, schema
grafiek (zn) :
diagram, schema
diagram (zn) :
schema, schets

woordverbanden van ‘schema’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c