werkschema

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema

woordverbanden van ‘werkschema’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c