bestek

als woordenboektrefwoord:

bestek:
o. (-ken), omvang; ontwerp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestek (zn) :
context, kader, onderwerp, opzet
bestek (zn) :
bouwplan, bouwtekening
bestek (zn) :
couvert, eetgerei

als synoniem van een ander trefwoord:

plan (zn) :
beraming, bestek, draaiboek, grondtekening, ontwerp, ontwerptekening, opzet, ordinantie, planning, plattegrond, programma, projectie, schema, schets, tijdsindeling
programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
voornemen (zn) :
bedoeling, besluit, bestek, buut, doel, draaiboek, intentie, ontwerp, plan, planning, toeleg
opzet (zn) :
bedoeling, bestek, doel, ontwerp, oogmerk, plan, tactiek, toeleg, voornemen

woordverbanden van ‘bestek’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bestek, ontwerp, plan

noemt men de uitdrukking der denkbeelden, waarnaar een werk (inzonderheid een bouwkundig werk) moet worden uitgevoerd. De eerste aanleg, de afbeelding in hoofdtrekken, heet ontwerp; de teekening heet het plan. In het dagelijksch leven worden plan en ontwerp voor hetgeen men beraamt, dikwijls door elkaar gebruikt. In officieelen of kanselarijstijl wordt meest ontwerp of concept gebruikt. Bestek noemt men het definitieve ontwerp, waarnaar de aanbesteding plaats heeft, het breedvoerig ontwerp met de beschrijving van de uit te voeren werken, de soort van materialen, alsmede van de berekening der kosten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 319:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c