overzicht

als woordenboektrefwoord:

overzicht:
o. (-en), het overzien ; uittreksel; beknopt verhaal; korte opgave.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
overzicht (zn) :
beeld, inzicht
overzicht (zn) :
overzien

als synoniem van een ander trefwoord:

programma (zn) :
bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
kijk (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
beeld (zn) :
beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel
catalogus (zn) :
boekenlijst, cataloog, index, lijst, naamlijst, overzicht, register
staat (zn) :
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
schets (zn) :
diagram, overzicht, schema, synopsis
tabel (zn) :
overzicht, register, rij, rol, staat
schema (zn) :
overzicht, schets, tekening
opgave (zn) :
opgaaf, overzicht, staat
revue (zn) :
overzicht, tijdschrift
uittreksel (zn) :
excerpt, overzicht
totaalbeeld (zn) :
overzicht

woordverbanden van ‘overzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c