overzicht

als woordenboektrefwoord:

overzicht:
o. (-en), het overzien ; uittreksel; beknopt verhaal; korte opgave.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overzicht (zn) :
schets, kijk, terugblik, staat, hoofdlijn, extract, samenvatting, revue, bulletin, uittreksel, resumé, synopsis, historiek, epitome, wedersamenstelling, resumptie, excerpt, aperçu, bilan
overzicht (zn) :
inzicht, beeld
overzicht (zn) :
overzien

als synoniem van een ander trefwoord:

programma (zn) :
plan, voornemen, rooster, draaiboek, overzicht, schema, planning, bestek, richtsnoer, werkschema, tijdsindeling, tijdschema
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
beeld (zn) :
schets, overzicht, beschrijving, voorstelling, indruk, omschrijving, idee, weergave, tafereel, representatie
samenvatting (zn) :
schets, overzicht, hoofdlijn, extract, uittreksel, resumé, synopsis, resumptie, excerpt, aperçu, regest
catalogus (zn) :
overzicht, boekenlijst, lijst, index, register, naamlijst, cataloog
staat (zn) :
overzicht, opgave, tabel, lijst, uittreksel
schets (zn) :
overzicht, schema, diagram, synopsis
tabel (zn) :
overzicht, rol, rij, staat, register
schema (zn) :
schets, overzicht, tekening
opgave (zn) :
overzicht, staat, opgaaf
revue (zn) :
overzicht, tijdschrift
uittreksel (zn) :
overzicht, excerpt
totaalbeeld (zn) :
overzicht

woordverbanden van ‘overzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c