opgave

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgave (zn):
oefening, opgaaf, som, vraagstuk
opgave (zn):
opgaaf, overzicht, staat
opgave (zn):
aanmelding, vermelding
opgave (zn):
karwei, taak
opgave (zn):
opsomming

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
opdracht (zn) :
bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending
kennisgeving (zn) :
aankondiging, aanzegging, afkondiging, bekendmaking, bericht, communicatie, mededeling, notificatie, opgaaf, opgave, publicatie, uitspraak, verwittiging
opsomming (zn) :
cedel, ceel, enumeratie, lijst, nummering, opgaaf, opgave, opnoeming, optelling, register
onderneming (zn) :
expeditie, karwei, klus, opdracht, operatie, opgaaf, opgave, project, taak, werklast
aangifte (zn) :
aanmelding, declaratie, denunciatie, kennisgeving, melding, opgaaf, opgave
specificatie (zn) :
beschrijving, lijst, omschrijving, opgave, opsomming, specificering, tabel
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
puzzel (zn) :
enigma, moeilijkheid, mysterie, opgave, probleem, raadsel, vraagstuk
dictum (zn) :
bekendmaking, kennisgeving, opgaaf, opgave, uitspraak
staat (zn) :
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
taak (zn) :
functie, opdracht, opgave, plicht, zaak
som (zn) :
opgave, optelsom, probleem, vraagstuk
vraag (zn) :
opgaaf, opgave, probleem, raadsel, som
project (zn) :
opdracht, opgaaf, opgave, taak
oefening (zn) :
opgaaf, opgave

woordverbanden van ‘opgave’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangifte, opgave

Aangifte — opgave. Het laatste woord drukt uit eene mededeeling aangaande eenige zaak of zaken; de aangifte is de kennisgeving, de opgeving in voorgeschreven vorm aan de overheid. Eene opgave van onkosten. De aangiften van geboorten zullen binnen drie dagen na de bevalling moeten worden gedaan. B. W. a. 29. De overeenkomstige werkwoorden zijn opgeven en aangeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.002 c