opgave

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgave (zn):
oefening, opgaaf, som, vraagstuk
opgave (zn):
opgaaf, overzicht, staat
opgave (zn):
aanmelding, vermelding
opgave (zn):
karwei, taak
opgave (zn):
opsomming

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
opdracht (zn) :
bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending
kennisgeving (zn) :
aankondiging, aanzegging, afkondiging, bekendmaking, bericht, communicatie, mededeling, notificatie, opgaaf, opgave, publicatie, uitspraak, verwittiging
opsomming (zn) :
cedel, ceel, enumeratie, lijst, nummering, opgaaf, opgave, opnoeming, optelling, register
onderneming (zn) :
expeditie, karwei, klus, opdracht, operatie, opgaaf, opgave, project, taak, werklast
aangifte (zn) :
aanmelding, declaratie, denunciatie, kennisgeving, melding, opgaaf, opgave
specificatie (zn) :
beschrijving, lijst, omschrijving, opgave, opsomming, specificering, tabel
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
puzzel (zn) :
enigma, moeilijkheid, mysterie, opgave, probleem, raadsel, vraagstuk
dictum (zn) :
bekendmaking, kennisgeving, opgaaf, opgave, uitspraak
staat (zn) :
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
taak (zn) :
functie, opdracht, opgave, plicht, zaak
som (zn) :
opgave, optelsom, probleem, vraagstuk
vraag (zn) :
opgaaf, opgave, probleem, raadsel, som
project (zn) :
opdracht, opgaaf, opgave, taak
oefening (zn) :
opgaaf, opgave

woordverbanden van ‘opgave’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangifte, opgave

Aangifte — opgave. Het laatste woord drukt uit eene mededeeling aangaande eenige zaak of zaken; de aangifte is de kennisgeving, de opgeving in voorgeschreven vorm aan de overheid. Eene opgave van onkosten. De aangiften van geboorten zullen binnen drie dagen na de bevalling moeten worden gedaan. B. W. a. 29. De overeenkomstige werkwoorden zijn opgeven en aangeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c