opgave

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgave (zn) :
vraagstuk, oefening, som, opgaaf
opgave (zn) :
overzicht, staat, opgaaf
opgave (zn) :
vermelding, aanmelding
opgave (zn) :
karwei, taak
opgave (zn) :
opsomming

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
woord, getuigenis, opmerking, opgave, kennisgeving, zeggen, mening, formulering, verklaring, bekendmaking, uiting, uitlating, statement, opgaaf, klankgeving, zegging
opdracht (zn) :
verplichting, commando, boodschap, onderneming, missie, last, opgave, bestelling, bevel, karwei, taak, zending, project, gebod, order, mandaat, opgaaf, lastgeving
kennisgeving (zn) :
mededeling, communicatie, uitspraak, bericht, opgave, aankondiging, bekendmaking, publicatie, notificatie, verwittiging, opgaaf, afkondiging, aanzegging
opsomming (zn) :
opgave, nummering, lijst, register, optelling, opgaaf, opnoeming, enumeratie, ceel, cedel
onderneming (zn) :
werklast, opdracht, operatie, expeditie, opgave, klus, karwei, taak, project, opgaaf
aangifte (zn) :
melding, aanmelding, opgave, kennisgeving, declaratie, opgaaf, denunciatie
specificatie (zn) :
beschrijving, opgave, tabel, omschrijving, opsomming, lijst, specificering
vraagstuk (zn) :
probleem, moeilijkheid, vraag, opgave, som, thema, kwestie, probleemgeval
puzzel (zn) :
vraagstuk, probleem, moeilijkheid, opgave, mysterie, raadsel, enigma
dictum (zn) :
uitspraak, opgave, kennisgeving, bekendmaking, opgaaf
staat (zn) :
overzicht, opgave, tabel, lijst, uittreksel
taak (zn) :
opdracht, zaak, opgave, functie, plicht
som (zn) :
vraagstuk, probleem, opgave, optelsom
vraag (zn) :
probleem, opgave, som, raadsel, opgaaf
probleem (zn) :
vraagstuk, vraag, opgave, som, puzzel
project (zn) :
opdracht, opgave, taak, opgaaf
oefening (zn) :
opgave, opgaaf

woordverbanden van ‘opgave’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aangifte, opgave

Het laatste woord drukt uit eene mededeeling aangaande eenige zaak of zaken; de aangifte is de kennisgeving, de opgeving in voorgeschreven vorm aan de overheid. Eene opgave van onkosten. De aangiften van geboorten zullen binnen drie dagen na de bevalling moeten worden gedaan. B. W. a. 29. De overeenkomstige werkwoorden zijn opgeven en aangeven.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c