uitlating

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
uitlating (zn) :
lacune, omissie, weglating

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring
betoon (zn) :
afspiegeling, openbaarmaking, uitdrukking, uiting, uitlating, uitspraak
gezegde (zn) :
opmerking, uitlating, uitspraak
omissie (zn) :
deletie, uitlating, weglating
lacune (zn) :
uitlating, weglating

woordverbanden van ‘uitlating’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c