expressie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

expressie (zn) :
gevoelsuitdrukking, zeggingskracht
expressie (zn) :
gezegde, uitdrukking

als synoniem van een ander trefwoord:

uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring
blik (zn) :
aanblik, expressie, fysiognomie, fysionomie, gelaatsexpressie, gelaatsuitdrukking, gezicht, gezichtsuitdrukking, oogopslag, uitdrukking
interpretatie (zn) :
duiding, expressie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, verklaring, vertolking, verzinnelijking, voorstelling
dictum (zn) :
expressie, gezegde, leenspreuk, proverbium, spreekwijze, spreekwoord, spreuk, uitdrukking, zegswijze
uitdrukking (zn) :
blik, expressie, gelaatsuitdrukking, gezichtsuitdrukking, mimiek, trek
mimiek (zn) :
expressie, uitdrukking

woordverbanden van ‘expressie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.01 c