uiting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiting (zn) :
uitspraak, afspiegeling, teken, demonstratie, uitdrukking, gezegde, expressie, blijk, uitlating, betuiging, betoon, veropenbaring, openbaarmaking

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
woord, getuigenis, opmerking, opgave, kennisgeving, zeggen, mening, formulering, verklaring, bekendmaking, uiting, uitlating, statement, opgaaf, klankgeving, zegging
uitdrukking (zn) :
zin, gezegde, formulering, uiting, zegswijze, frase, verwoording, spreekwijze, locutie, dictum
teken (zn) :
kenmerk, kenteken, aanduiding, aanwijzing, uiting, symptoom, blijk, indicatie
betoon (zn) :
uitspraak, afspiegeling, uitdrukking, uiting, uitlating, openbaarmaking
uitlating (zn) :
opmerking, uitspraak, gezegde, verklaring, uiting
afspiegeling (zn) :
openbaring, weerspiegeling, uiting
demonstratie (zn) :
uiting, opvoering, manifestatie

woordverbanden van ‘uiting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c