uiting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
uitdrukking (zn) :
dictum, formulering, frase, gezegde, locutie, spreekwijze, uiting, verwoording, zegswijze, zin
teken (zn) :
aanduiding, aanwijzing, blijk, indicatie, kenmerk, kenteken, symptoom, uiting
betoon (zn) :
afspiegeling, openbaarmaking, uitdrukking, uiting, uitlating, uitspraak
uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
afspiegeling (zn) :
openbaring, uiting, weerspiegeling
demonstratie (zn) :
manifestatie, opvoering, uiting

woordverbanden van ‘uiting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c