openbaring

als woordenboektrefwoord:

openbaring:
v. (-en), mededeling van iets onbekends.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

openbaring (zn) :
afspiegeling, bekendmaking, ontdekking, onthulling, openbaarmaking, revelatie, veropenbaring
openbaring (zn) :
getuigenis, godsspraak, revelatie
openbaring (zn) :
verkondiging

als synoniem van een ander trefwoord:

bekendmaking (zn) :
aankondiging, afkondiging, communiqué, declaratie, kennisgeving, manifestatie, mededeling, openbaarmaking, openbaring, uitroeping, verklaring
ontdekking (zn) :
gewaarwording, idee, onthulling, openbaring, revelatie, uitvinding, vinding, vondst
afspiegeling (zn) :
openbaring, uiting, weerspiegeling
revelatie (zn) :
ontdekking, onthulling, openbaring
getuigenis (zn) :
bewijs, kenmerk, openbaring
godsspraak (zn) :
openbaring

woordverbanden van ‘openbaring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c