openbaring

als woordenboektrefwoord:

openbaring:
v. (-en), mededeling van iets onbekends.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

openbaring (zn) :
afspiegeling, ontdekking, onthulling, bekendmaking, revelatie, veropenbaring, openbaarmaking
openbaring (zn) :
getuigenis, revelatie, godsspraak
openbaring (zn) :
verkondiging

als synoniem van een ander trefwoord:

bekendmaking (zn) :
mededeling, kennisgeving, aankondiging, openbaring, verklaring, declaratie, manifestatie, communiqué, uitroeping, openbaarmaking, afkondiging
ontdekking (zn) :
uitvinding, idee, openbaring, onthulling, gewaarwording, vondst, vinding, revelatie
afspiegeling (zn) :
openbaring, weerspiegeling, uiting
revelatie (zn) :
openbaring, ontdekking, onthulling
getuigenis (zn) :
kenmerk, openbaring, bewijs
godsspraak (zn) :
openbaring

woordverbanden van ‘openbaring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c