bewijs

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewijs (zn):
argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken
bewijs (zn):
akte, attest, betoon, bon, certificaat, diploma, getuigschrift, kwitantie, re├žu, verklaring

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
kenmerk (zn) :
bewijs, getuigenis, herkenningsteken, kenteken, signatuur, symptoom, teken, waarmerk
bon (zn) :
bewijs, cadeaubon, coupon, kasbriefje, knipkaart, tegoedbon, voucher, waardebon
akte (zn) :
bewijs, brevet, bul, diploma, getuigschrift, oorkonde
certificaat (zn) :
attest, bewijs, getuigschrift, verklaring
blijk (zn) :
bewijs, kenteken, staaltje, teken
getuigenis (zn) :
bewijs, kenmerk, openbaring
proef (zn) :
bewijs, blijk, proeve, staal
kwitantie (zn) :
bewijs, rekening
aanwijzing (zn) :
bewijs

woordverbanden van ‘bewijs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c