staal

als woordenboektrefwoord:

staal:
m. (stalen), vuilnisbelt.
staal:
o. (stalen), monsterlapje.
staal:
o. smeedbaar, gehard ijzer.
staal:
o. (stalen), werktuig van staal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorbeeld (zn) :
illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje
specimen (zn) :
monster, proefstuk, proeve, sample, staal, staaltje, voorbeeld
monster (zn) :
proefstuk, sample, staal, staaltje, voorbeeld
proef (zn) :
bewijs, blijk, proeve, staal
sample (zn) :
monster, staal

woordverbanden van ‘staal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een gedeelte van eene koopwaar, dat aan den kooper gegeven wordt, ten einde hem in staat te stellen over hare hoedanigheden te oordeelen. Monster wordt meer bijzonder in den groothandel gebruikt. Het monster van ellewaren wordt staal genoemd; dat van wijn, thee en dergelijke waren, die naar den smaak beoordeeld en derhalve met den mond geproefd moeten worden, wordt behalve monster ook proefje genoemd. Van daar proefje voor: een achtste wijnfleschje.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 440:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c