monster

als woordenboektrefwoord:

monster:
o. (-s), staaltje.
monster:
o. (-s), gedrocht; wreedaard.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

monster (zn) :
draak, beest, lelijkerd, misbaksel, gedrocht, mormel, onmens, wangedrocht, ondier, wanschepsel, wangestalte, duivelskind, monstrum
monster (zn) :
voorbeeld, staal, proefstuk, staaltje, sample

als synoniem van een ander trefwoord:

voorbeeld (zn) :
proef, monster, staal, illustratie, prototype, proefstuk, staaltje
specimen (zn) :
monster, voorbeeld, staal, proefstuk, staaltje, proeve, sample
barbaar (zn) :
bruut, monster, vandaal, onmens, wreedaard
onmens (zn) :
monster, barbaar, onverlaat, wreedaard
misbaksel (zn) :
monster, gedrocht, mispunt, ploert
duivelskind (zn) :
monster, satanskind, Belialskind
bruut (zn) :
monster, beest, onverlaat
monstrum (zn) :
monster, gedrocht
sample (zn) :
monster, staal

woordverbanden van ‘monster’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

monster, proefje, staal

Een gedeelte van eene koopwaar, dat aan den kooper gegeven wordt, ten einde hem in staat te stellen over hare hoedanigheden te oordeelen. Monster wordt meer bijzonder in den groothandel gebruikt. Het monster van ellewaren wordt staal genoemd; dat van wijn, thee en dergelijke waren, die naar den smaak beoordeeld en derhalve met den mond geproefd moeten worden, wordt behalve monster ook proefje genoemd. Van daar proefje voor: een achtste wijnfleschje.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 439:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 440:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c