monster

als woordenboektrefwoord:

monster:
o. (-s), staaltje.
monster:
o. (-s), gedrocht; wreedaard.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

monster (zn):
beest, draak, duivelskind, gedrocht, lelijkerd, misbaksel, monstrum, mormel, ondier, onmens, wangedrocht, wangestalte, wanschepsel
monster (zn):
proefstuk, sample, staal, staaltje, voorbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

voorbeeld (zn) :
illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje
barbaar (zn) :
bruut, monster, onmens, vandaal, wreedaard
onmens (zn) :
barbaar, monster, onverlaat, wreedaard
misbaksel (zn) :
gedrocht, mispunt, monster, ploert
duivelskind (zn) :
Belialskind, monster, satanskind
bruut (zn) :
beest, monster, onverlaat
monstrum (zn) :
gedrocht, monster
sample (zn) :
monster, staal

woordverbanden van ‘monster’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
monster, proefje, staal

Monster — proefje — staal. Een gedeelte van eene koopwaar, dat aan den kooper gegeven wordt, ten einde hem in staat te stellen over hare hoedanigheden te oordeelen. Monster wordt meer bijzonder in den groothandel gebruikt. Het monster van ellewaren wordt staal genoemd; dat van wijn, thee en dergelijke waren, die naar den smaak beoordeeld en derhalve met den mond geproefd moeten worden, wordt behalve monster ook proefje genoemd. Van daar proefje voor: een achtste wijnfleschje.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
monster, gedrocht, wanschepsel, wangedrocht

MONSTER, GEDROGT, WANSCHEPSEL, WANGEDROGT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 439.

in hedendaagse spelling:
monster, staal, proefje, proefstuk, proeve, proef, proefblad, drukproef, proefdruk

MONSTER, STAAL, PROEFJE, PROEFSTUK, PROEVE, PROEF, PROEFBLAD, DRUKPROEF, PROEFDRUK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 440.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c