proef

als woordenboektrefwoord:

proef, proeve:
v. (proeven), onderzoek ; bewijs ; eerste afdruk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

proef (zn):
beproeving, experiment, onderzoek, poging, probatie, probeersel, proefje, proefneming, test, test-case, toetsing, trial
proef (zn):
examen, overhoring, proefwerk, repetitie, tentamen, test, toets
proef (zn):
goudmerk, keur, keurmerk, merk, zilvermerk
proef (zn):
bewijs, blijk, proeve, staal
proef (zn):
drukproef, proefdruk
proef (zn):
staaltje, voorbeeld
proef (zn):
smaak, tong

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquĂȘte, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
test (zn) :
beoordeling, beproeving, controle, examen, experiment, keuring, meting, onderzoek, onderzoeking, overhoring, probeersel, proef, proefneming, proefwerk, toets, toetsing
bewijs (zn) :
argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken
voorbeeld (zn) :
illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje
merk (zn) :
brandmerk, handelsnaam, keur, merknaam, proef, stempel
toets (zn) :
beproeving, controle, keuring, onderzoek, proef, test
keur (zn) :
bloemlezing, electie, keuze, proef
beproeving (zn) :
onderzoek, proef, test, toets
experiment (zn) :
proef, proefneming, test
probeersel (zn) :
proef, proefneming
poging (zn) :
proef

woordverbanden van ‘proef’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
monster, staal, proefje, proefstuk, proeve, proef, proefblad, drukproef, proefdruk

MONSTER, STAAL, PROEFJE, PROEFSTUK, PROEVE, PROEF, PROEFBLAD, DRUKPROEF, PROEFDRUK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 440.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de proef nemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Weer als een naaimachientje
Tussen 17:55 en 20:00 (CET) sputterde de server een beetje, met als gevolg dat paginaverzoeken maar met horten en stoten werden beantwoord. Inmiddels heb ik als het ware even wat olie tussen de radertjes gespoten. Nu loopt alles weer soepel. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0019 c