proef

als woordenboektrefwoord:

proef, proeve:
v. (proeven), onderzoek ; bewijs ; eerste afdruk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

proef (zn) :
beproeving, experiment, onderzoek, poging, probatie, probeersel, proefje, proefneming, test, test-case, toetsing, trial
proef (zn) :
examen, overhoring, proefwerk, repetitie, tentamen, test, toets
proef (zn) :
goudmerk, keur, keurmerk, merk, zilvermerk
proef (zn) :
bewijs, blijk, proeve, staal
proef (zn) :
drukproef, proefdruk
proef (zn) :
staaltje, voorbeeld
proef (zn) :
smaak, tong

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquête, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
test (zn) :
beoordeling, beproeving, controle, examen, experiment, keuring, meting, onderzoek, onderzoeking, overhoring, probeersel, proef, proefneming, proefwerk, toets, toetsing
bewijs (zn) :
argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken
voorbeeld (zn) :
illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje
merk (zn) :
brandmerk, handelsnaam, keur, merknaam, proef, stempel
toets (zn) :
beproeving, controle, keuring, onderzoek, proef, test
keur (zn) :
bloemlezing, electie, keuze, proef
beproeving (zn) :
onderzoek, proef, test, toets
experiment (zn) :
proef, proefneming, test
probeersel (zn) :
proef, proefneming
poging (zn) :
proef

woordverbanden van ‘proef’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 440:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c