afdruk

als woordenboektrefwoord:

afdruk:
m. (-ken), het afgedrukte; vorm, plaat, portret, overdruk, enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdruk (zn) :
afbeelding, beeltenis, druksel, kopie, overdruk, plaat, prent
afdruk (zn) :
druk, exemplaar
afdruk (zn) :
afdruksel
afdruk (zn) :
stempel

als synoniem van een ander trefwoord:

afbeelding (zn) :
afbeeldsel, afdruk, beeld, beeltenis, icoon, illustratie, plaat, plaatje, portret, prent, representatie, voorstelling, weergave
foto (zn) :
afdruk, beeld, beeltenis, fotografie, kiek, kiekje, momentopname, opname, plaatje, portret, prent, shot
uitdraai (zn) :
afdruk, computeruitdraai, output, print, print-out, uitvoer
stempel (zn) :
afdruk, cachet, keur, merk, merkteken, stempeling, zegel
indruk (zn) :
afdruk, afdruksel, deuk
druk (zn) :
afdruk

woordverbanden van ‘afdruk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afdruk, overdruk

Afdruk wordt bij voorkeur gebezigd van een exemplaar van een geschrift, dat afzonderlijk uitgegeven is; overdruk onderstelt altijd, dat het oorspronkelijk een deel uitmaakte van een grooter werk (b.v. van een tijdschrift), en dat er van dit gedeelte maar enkel exemplaren afzonderlijk gedrukt zijn. Als mijn artikel, waarvan ik u gesproken heb, in den Gids wordt opgenomen, zal ik er u een overdruk van zenden.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c