afdruk

als woordenboektrefwoord:

afdruk:
m. (-ken), het afgedrukte; vorm, plaat, portret, overdruk, enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdruk (zn):
afbeelding, beeltenis, druksel, kopie, overdruk, plaat, prent
afdruk (zn):
druk, exemplaar
afdruk (zn):
afdruksel
afdruk (zn):
stempel

als synoniem van een ander trefwoord:

afbeelding (zn) :
afbeeldsel, afdruk, beeld, beeltenis, icoon, illustratie, plaat, plaatje, portret, prent, representatie, voorstelling, weergave
foto (zn) :
afdruk, beeld, beeltenis, fotografie, kiek, kiekje, momentopname, opname, plaatje, portret, prent, shot
uitdraai (zn) :
afdruk, computeruitdraai, output, print, print-out, uitvoer
stempel (zn) :
afdruk, cachet, keur, merk, merkteken, stempeling, zegel
indruk (zn) :
afdruk, afdruksel, deuk
druk (zn) :
afdruk

woordverbanden van ‘afdruk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afdruk, overdruk

Afdruk — overdruk. Afdruk wordt bij voorkeur gebezigd van een exemplaar van een geschrift, dat afzonderlijk uitgegeven is; overdruk onderstelt altijd, dat het oorspronkelijk een deel uitmaakte van een grooter werk (b.v. van een tijdschrift), en dat er van dit gedeelte maar enkel exemplaren afzonderlijk gedrukt zijn. Als mijn artikel, waarvan ik u gesproken heb, in den Gids wordt opgenomen, zal ik er u een overdruk van zenden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.237.22.39.

debug info: 0.0023 c