overdruk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afdruk (zn) :
afbeelding, beeltenis, druksel, kopie, overdruk, plaat, prent

woordverbanden van ‘overdruk’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afdruk, overdruk

Afdruk wordt bij voorkeur gebezigd van een exemplaar van een geschrift, dat afzonderlijk uitgegeven is; overdruk onderstelt altijd, dat het oorspronkelijk een deel uitmaakte van een grooter werk (b.v. van een tijdschrift), en dat er van dit gedeelte maar enkel exemplaren afzonderlijk gedrukt zijn. Als mijn artikel, waarvan ik u gesproken heb, in den Gids wordt opgenomen, zal ik er u een overdruk van zenden.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c