afbeelding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afbeelding (zn) :
afbeeldsel, afdruk, beeld, beeltenis, icoon, illustratie, plaat, plaatje, portret, prent, representatie, voorstelling, weergave

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstelling (zn) :
afbeelding, beeltenis, figuur, gelijkenis, portret, representatie, uitbeelding, weergave, plaatje, tableau
afdruk (zn) :
afbeelding, beeltenis, druksel, kopie, overdruk, plaat, prent
figuur (zn) :
afbeelding, illustratie, plaatje, voorstelling, zinnebeeld
tafereel (zn) :
afbeelding, beeld, portret, schets, schilderij, tableau
prent (zn) :
afbeelding, illustratie, plaat, plaatje, tekening
plaat (zn) :
afbeelding, gravure, houtsnede, prent
beeld (zn) :
afbeelding, filmbeeld, foto, icoon
tekening (zn) :
afbeelding, schets, studie
plaat (zn) :
afbeelding, illustratie

woordverbanden van ‘afbeelding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De zichtbare voorstelling van een persoon of eene zaak. Beeld en afbeelding zijn meer in gebruik dan afbeeldsel en beeltenis; zij worden trouwens ook gebezigd van de voorstelling van iets louter ideaals, die alleen in de gedachten bestaat. Ter onderscheiding van beeld geeft afbeelding bijna uitsluitend de zichtbare voorstelling te kennen. Afbeeldsel wordt altijd ondersteld de nabootsing van iets werkelijk bestaands te wezen en heeft vaak eene min of meer ongunstige bijbeteekenis; het wordt, evenals beeltenis, bij voorkeur gebezigd voor het beeld van een persoon, een portret.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 91:

afbeelding, afbeeldsel, beeld, beeltenis

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c