schets

als woordenboektrefwoord:

schets:
v. (-en), eerste ontwerp ; vluchtige tekening; korte beschrijving.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schets (zn) :
diagram, overzicht, schema, synopsis
schets (zn) :
klad, schetstekening
schets (zn) :
plan, plattegrond
schets (zn) :
concept, ontwerp
schets (zn) :
sketch

als synoniem van een ander trefwoord:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
plan (zn) :
beraming, bestek, draaiboek, grondtekening, ontwerp, ontwerptekening, opzet, ordinantie, planning, plattegrond, programma, projectie, schema, schets, tijdsindeling
ontwerp (zn) :
concept, design, geraamte, klad, kladje, model, opzet, ordinantie, plaatje, plan, planning, project, propositie, schets, suggestie, tekening, voorbereiding, voorstel
beeld (zn) :
beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel
karakteristiek (zn) :
beeld, beschrijving, karakterisering, karakterschets, kenschets, kwalificatie, schets, typering
beschrijving (zn) :
descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting
tafereel (zn) :
afbeelding, beeld, portret, schets, schilderij, tableau
concept (zn) :
klad, ontwerp, plan, schets, voorstelling
schema (zn) :
overzicht, schets, tekening
tekening (zn) :
afbeelding, schets, studie
diagram (zn) :
schema, schets

woordverbanden van ‘schets’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 319:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c