kenschets

als woordenboektrefwoord:

kenschets:
v. (-en), zaakrijke omschrijving.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kenschets (zn):
karakterisering, typering
kenschets (zn):
beschrijving

als synoniem van een ander trefwoord:

karakteristiek (zn) :
beeld, beschrijving, karakterisering, karakterschets, kenschets, kwalificatie, schets, typering

woordverbanden van ‘kenschets’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c