kenschetsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kenschetsen (ww) :
karakteriseren, kenmerken, kentekenen, kwalificeren, omschrijven, profileren, tekenen, typeren

als synoniem van een ander trefwoord:

beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
kenmerken (ww) :
bestempelen, betitelen, karakteriseren, kenschetsen, kentekenen, kwalificeren, markeren, merken, omschrijven, onderscheiden, tekenen, typeren
kwalificeren (ww) :
aanduiden, benoemen, bestempelen, betitelen, heten, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, noemen, rubriceren, typeren
omschrijven (ww) :
kenmerken, kenschetsen, parafraseren, preciseren, specificeren, uitduiden, voorstellen, weergeven
karakteriseren (ww) :
bestempelen, kenmerken, kenschetsen, schetsen, typeren
typeren (ww) :
beschrijven, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen
profileren (ww) :
karakteriseren, kenschetsen
tekenen (ww) :
kenmerken, kenschetsen

woordverbanden van ‘kenschetsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c