kenschetsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kenschetsen (ww) :
kwalificeren, tekenen, kenmerken, omschrijven, typeren, profileren, karakteriseren, kentekenen

als synoniem van een ander trefwoord:

beschrijven (ww) :
schetsen, vertellen, afbeelden, afspiegelen, tekenen, schilderen, rapporteren, schrijven, opschrijven, aftekenen, omschrijven, typeren, afschilderen, portretteren, kenschetsen
kenmerken (ww) :
onderscheiden, kwalificeren, merken, bestempelen, tekenen, markeren, omschrijven, typeren, karakteriseren, betitelen, kenschetsen, kentekenen
kwalificeren (ww) :
heten, benoemen, bestempelen, kenmerken, noemen, typeren, aanduiden, karakteriseren, betitelen, rubriceren, kenschetsen, kentekenen
omschrijven (ww) :
voorstellen, kenmerken, weergeven, specificeren, parafraseren, preciseren, kenschetsen, uitduiden
karakteriseren (ww) :
schetsen, bestempelen, kenmerken, typeren, kenschetsen
typeren (ww) :
kenmerken, beschrijven, karakteriseren, kenschetsen
profileren (ww) :
karakteriseren, kenschetsen
tekenen (ww) :
kenmerken, kenschetsen

woordverbanden van ‘kenschetsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c