opschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opschrijven (ww):
aantekenen, inschrijven, neerschrijven, noteren, op papier zetten, optekenen, registreren

als synoniem van een ander trefwoord:

vastleggen (ww) :
afspreken, beleggen, bepalen, boekstaven, fixeren, formaliseren, neerleggen, op papier zetten, opnemen, opschrijven, opslaan, optekenen, registreren, stipuleren, verhalen, vermelden
beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
boeken (ww) :
boekstaven, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, te boek stellen
schrijven (ww) :
neerkrabbelen, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, vastleggen
registreren (ww) :
aantekenen, boekstaven, opschrijven, optekenen, vastleggen
boekhouden (ww) :
bijhouden, boeken, opschrijven, vastleggen, registreren
aantekenen (ww) :
inschrijven, noteren, opschrijven, optekenen
boekstaven (ww) :
neerleggen, opschrijven, vastleggen
inschrijven (ww) :
aantekenen, opschrijven, optekenen

woordverbanden van ‘opschrijven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aantekenen, optekenen, opschrijven, boeken

Aanteekenen — opteekenen — opschrijven — boeken. Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c