aantekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aantekenen (ww):
inschrijven, noteren, opschrijven, optekenen
aantekenen (ww):
inschrijven
aantekenen (ww):
annoteren
aantekenen (ww):
opmerken
aantekenen (ww):
acteren

als synoniem van een ander trefwoord:

opschrijven (ww) :
aantekenen, inschrijven, neerschrijven, noteren, op papier zetten, optekenen, registreren
registreren (ww) :
aantekenen, boekstaven, opschrijven, optekenen, vastleggen
acteren (ww) :
aantekenen, constateren, evolueren, noteren
inschrijven (ww) :
aantekenen, opschrijven, optekenen

woordverbanden van ‘aantekenen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
aantekenen, optekenen, opschrijven, boeken

Aanteekenen — opteekenen — opschrijven — boeken. Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aantekenen, inschrijven, boeken, te boek zetten

AANTEEKENEN, INSCHRIJVEN, BOEKEN, TE BOEK ZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 60.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c