aantekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aantekenen (ww) :
inschrijven, noteren, opschrijven, optekenen
aantekenen (ww) :
inschrijven
aantekenen (ww) :
annoteren
aantekenen (ww) :
opmerken
aantekenen (ww) :
acteren

als synoniem van een ander trefwoord:

opschrijven (ww) :
aantekenen, inschrijven, neerschrijven, noteren, op papier zetten, optekenen, registreren
registreren (ww) :
aantekenen, boekstaven, opschrijven, optekenen, vastleggen
acteren (ww) :
aantekenen, constateren, evolueren, noteren
inschrijven (ww) :
aantekenen, opschrijven, optekenen

woordverbanden van ‘aantekenen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 60:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0344 nc